Welkom

UniMath—University Mathematics—is een wetenschapssensibiliseringsproject van de opleiding wiskunde aan Universiteit Gent.

UniMath heeft als doel jongeren te sensibiliseren voor het nut van de wiskunde—een wetenschap die maar al te vaak onterecht als overbodig, theoretisch en saai wordt afgedaan. Door echte toepassingen uit te leggen, zonder daarbij de ware aard van de wiskunde uit het oog te verliezen of te vervallen in het uitvoeren van voorafbepaalde recepten, worden leerlingen er zich van bewust dat wiskunde nodig is, dat het een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven, en dat net het bestuderen van abstracte wiskundige structuren de wiskunde universeel toepasbaar maakt. Het project richt zich op leerlingen in sterk-wiskundige richtingen (bij voorkeuren minimaal 6 uren wiskunde in het uurrooster) uit het laatste en voorlaatste jaar.

Deelname is gratis. UniMath is dit jaar gepland op woensdag 8 februari 2023.

In de voormiddag kunnen de leerlingen gedurende twee lesblokken van 75 minuten kennis maken met een modern onderwerp uit de wiskunde. Zowel de wiskunde zelf als een toepassing komt aan bod. Momenteel is er keuze uit 5 verschillende onderwerpen (1 onderwerp is reeds volzet):

Leerlingen volgen de twee lesblokken van het gekozen onderwerp. De twee lesblokken vormen één geheel, en worden afgesloten met de bespreking van een toepassing. Voor sommige onderwerpen bestaat er aangepast didactisch materiaal. Daarmee kan voorafgaand aan de activiteit of nadien ingespeeld worden op het onderwerp. Het is echter niet noodzakelijk om de leerlingen voorafgaand voor te bereiden; het is ook niet noodzakelijk om op voorhand over het materiaal te beschikken. De lessen zijn zo opgebouwd dat alle leerlingen met beperkte of zonder voorkennis het onderwerp kunnen begrijpen, inclusief de toepassingen.

In de namiddag wordt op een speelse manier verder aan wiskunde gedaan. Er wordt een wiskundekwis georganiseerd, een spelletjesronde waarbij elke klas tegen elke andere klas uitkomt met een wiskundig spel, een massaspel met wiskundige dilemma's, en tenslotte ook een raadselronde waarin elk team zoveel mogelijk wiskunderaadsels van gevarieerde moeilijkheidsgraad dient op te lossen. De winnaar gaat altijd naar huis met een beker, en een aantal boeken en films, ook al met wiskundige inslag.

Inschrijving voor dit event is noodzakelijk, en moet online gedaan worden. Inschrijving geschiedt per klas door de leerkracht. Per klas kan men echter, indien gewenst, leerlingen individueel voor verschillende onderwerpen inschrijven.