Didactisch materiaal

Dit gedeelte van de website bevat verwijzingen naar didactisch materiaal over onderwerpen van vorige jaren dat reeds ontwikkeld werd, of dat momenteel in ontwikkeling is.

Gepubliceerd materiaal

In het schooljaar 2008-2009 werd UniMath gestart als proefproject met een beperkt aantal deelnemende scholen en een vijftal onderwerpen. Het materiaal dat toen ontwikkeld werd, is momenteel beschikbaar als een publicatie bij uitgeverij Die Keure.

Van de mogelijke onderwerpen zijn de volgende boekjes beschikbaar:

Deze boekjes kunnen in ongeveer 6-8 lesuren van 50 minuten volledig gegeven worden. Tijdens de twee lesblokken van 75 minuten wordt een gepaste selectie van het materiaal gemaakt. Leerkrachten die dat wensen, kunnen nadien in de lessen op het onderwerp terug komen aan de hand van de boekjes. Deze bevatten naast de theorie ook oefeningen.

Materiaal in ontwikkeling

Voor de nieuwe onderwerpen is momenteel didactisch materiaal in ontwikkeling. Ten gepaste tijde zal op deze plaats meer informatie verschijnen. Het is in elk geval zo dat elk van de aangeboden onderwerpen gevolgd kan worden zonder dat men op voorhand over materiaal moet beschikken.